Cập nhật Lãi suất cho vay mua/sửa nhà từ các Ngân hàng tháng 1 năm 2024

Lãi suất vay tại các Ngân hàng điều chỉnh phù hợp và có nhiều gói ưu đãi để khách hàng chọn lựa, phù hợp với nhu cầu và phương án tài chính cho mục đích vay mua hoặc sửa nhà. Bạn tham khảo danh sách dưới đây để lựa chọn gói tin dụng phù hợp cho nhu cầu vay của Bạn

Ngân hàng WOORIBANK

Ngân hàng WOORIBANK

 • Ngân hàng WOORIBANKn

 • Lãi suất ưu đãi

  7 %

 • Thời gian ưu đãi

  12 tháng

 • Lãi thường

  8.5%

 • Vay tối đa

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay tối đa

  15 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

 • Ngân hàng TMCP Quốc Dânn

 • Lãi suất ưu đãi

  7 %

 • Thời gian ưu đãi

  6 tháng

 • Lãi thường

  12%

 • Vay tối đa

  90% TSĐB

 • Thời hạn vay tối đa

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

 • Ngân hàng TMCP Quốc Dânn

 • Lãi suất ưu đãi

  8 %

 • Thời gian ưu đãi

  12 tháng

 • Lãi thường

  12%

 • Vay tối đa

  90% TSĐB

 • Thời hạn vay tối đa

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  0%

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

 • Ngân hàng TMCP Quốc Dânn

 • Lãi suất ưu đãi

  10 %

 • Thời gian ưu đãi

  24 tháng

 • Lãi thường

  12%

 • Vay tối đa

  90% TSĐB

 • Thời hạn vay tối đa

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  0%

Ngân hàng HongLeong

Ngân hàng HongLeong

 • Ngân hàng HongLeongn

 • Lãi suất ưu đãi

  8 %

 • Thời gian ưu đãi

  24 tháng

 • Lãi thường

  10.4%

 • Vay tối đa

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay tối đa

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  0%

Ý Kiến Bạn Đọc (0)

0 bình luận cho bài viết này

Tiện ích khác

Phản hồi - Góp ý