Cập nhật Lãi suất cho vay mua/sửa nhà từ các Ngân hàng tháng 1 năm 2024

Lãi suất vay tại các Ngân hàng điều chỉnh phù hợp và có nhiều gói ưu đãi để khách hàng chọn lựa, phù hợp với nhu cầu và phương án tài chính cho mục đích vay mua hoặc sửa nhà. Bạn tham khảo danh sách dưới đây để lựa chọn gói tin dụng phù hợp cho nhu cầu vay của Bạn

Ngân hàng WOORIBANK

Ngân hàng WOORIBANK

  • Ngân hàng WOORIBANKn

  • Lãi suất ưu đãi

    7 %

  • Thời gian ưu đãi

    12 tháng

  • Lãi thường

    8.5%

  • Vay tối đa

    70% TSĐB

  • Thời hạn vay tối đa

    15 Năm

  • Phí trả nợ trước hạn

    3%

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

  • Ngân hàng TMCP Quốc Dânn

  • Lãi suất ưu đãi

    7 %

  • Thời gian ưu đãi

    6 tháng

  • Lãi thường

    12%

  • Vay tối đa

    90% TSĐB

  • Thời hạn vay tối đa

    25 Năm

  • Phí trả nợ trước hạn

    3%

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

  • Ngân hàng TMCP Quốc Dânn

  • Lãi suất ưu đãi

    8 %

  • Thời gian ưu đãi

    12 tháng

  • Lãi thường

    12%

  • Vay tối đa

    90% TSĐB

  • Thời hạn vay tối đa

    20 Năm

  • Phí trả nợ trước hạn

    0%

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

  • Ngân hàng TMCP Quốc Dânn

  • Lãi suất ưu đãi

    10 %

  • Thời gian ưu đãi

    24 tháng

  • Lãi thường

    12%

  • Vay tối đa

    90% TSĐB

  • Thời hạn vay tối đa

    20 Năm

  • Phí trả nợ trước hạn

    0%

Ngân hàng HongLeong

Ngân hàng HongLeong

  • Ngân hàng HongLeongn

  • Lãi suất ưu đãi

    8 %

  • Thời gian ưu đãi

    24 tháng

  • Lãi thường

    10.4%

  • Vay tối đa

    70% TSĐB

  • Thời hạn vay tối đa

    20 Năm

  • Phí trả nợ trước hạn

    0%

Ý Kiến Bạn Đọc (0)

0 bình luận cho bài viết này

Tiện ích khác

Phản hồi - Góp ý