Quy trình Chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ 2022

Ngày đăng: 15/03/2022

Nội dung

Chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ là quy trình bao gồm 4 bước lớn: Hai bên thỏa thuận thành lập văn bản chuyển nhượng hợp đồng; Bên nhận chuyển nhượng thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định Nhà nước; Hai bên tiến hành nộp hồ sơ xin xác nhận từ phía chủ đầu tư và cuối cùng là bàn giao giấy chứng nhận, kết thúc quy trình chuyển nhượng. 

Vậy trong quá trình thực hiện các bước chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ này, sẽ có những điều quan trọng nào mà bạn cần đặc biệt lưu tâm? Hãy cùng Landinfotìm hiểu ngay trong phần nội dung bên dưới:  

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều mục 123 Luật Nhà ở 2014 thì căn hộ chung cư muốn chuyển nhượng phải có giấy chứng nhận. Trường hợp căn hộ chưa có giấy chứng nhận thì được phép chuyển nhượng theo hình thức hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, cụ thể:

Trường hợp bên mua nhà ở thương mại chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đối với tài sản này này và có nhu cầu thì có thể chuyển nhượng hợp đồng mua bán; bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng mua bán nhà ở đã giao kết với chủ đầu tư.

Trình tự, cách thức chuyển nhượng, nội dung và hình thức văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng; bên chuyển nhượng hợp đồng phải nộp lệ phí và các loại thuế theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Điều 32 Thông tư 19/2016 / TT-BXD cũng quy định rõ điều kiện về việc giao kết hợp đồng mua bán chuyển nhượng nhà ở thương mại:

 • Tổ chức, cá nhân mua nhà ở của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại chưa nhận hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho tổ chức này hoặc tổ chức, cá nhân khác khi chưa nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại có quyền tiếp tục chuyển nhượng hợp đồng này cho tổ chức, cá nhân khác khi chưa nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Khi chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở phải chuyển nhượng theo từng căn hộ hoặc từng căn nhà riêng lẻ.
 • Trường hợp hợp đồng mua bán với chủ đầu tư là nhiều nhà ở thì phải chuyển nhượng tổng số nhà của hợp đồng này; Trường hợp bên chuyển nhượng có nhu cầu chuyển nhượng một hoặc một số nhà ở trong tổng số nhà ở đã mua thì bên chuyển nhượng phải ký lại hợp đồng mua bán nhà ở hoặc lập phụ lục hợp đồng mua bán đối với những nhà ở cần chuyển nhượng.

Nhưng trước khi chuyển nhượng, bạn đã quyết định được sẽ đầu tư vào kênh nào chưa? Căn hộ chung cư hay nhà đất? Bạn có thể tham khảo qua bài viết sau:

Nên mua chung cư hay nhà đất? Ưu, Nhược điểm thế nào?

Hồ sơ chuẩn bị để chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ

Hồ sơ để chuẩn bị chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ bao gồm:

 1. Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ (Gồm thông tin các bên tham gia, chi tiết thời gian mua bán nhà,...).
 2. Hồ sơ xin xác nhận từ phía chủ đầu tư (Gồm biên lai nộp thuế, bản sao có chứng thực hoặc các giấy tờ của bên nhận chuyển nhượng,...).
 3. Hồ sơ chuẩn bị cho công chứng (CMND, CCCD hoặc hộ chiếu của cá nhân,...).

Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư gồm văn bản chuyển nhượng, hồ sơ xin xác nhận từ chủ đầu tư và hồ sơ công chứng

Cụ thể:

Chuẩn bị văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ

Nội dung văn bản phải đảm bảo ghi nhận đủ và đúng các thông tin chính như sau:

 1. Thông tin về bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng, nếu là cá nhân thì ghi thông tin cá nhân; nếu là tổ chức thì ghi tên tổ chức và người đại diện của tổ chức đó về mặt pháp lý;
 2. Số, ngày, tháng, năm của hợp đồng mua bán nhà ở, giá chuyển nhượng hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên.
 3. Phương thức giải quyết khi phát sinh những vi phạm về quyền và nghĩa vụ giữa hai bên. 
 4. Các thỏa thuận khác giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.

Các bên có thể thỏa thuận sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong hợp đồng mua bán nhà ở cho phù hợp với nhu cầu và mong muốn cá nhân nhưng văn bản chuyển nhượng phải đảm bảo có sự đồng thuận của các bên, có đủ các nội dung cần thiết và không trái với những quy ước trong Luật Nhà ở hay Luật Dân sự.

Chuẩn bị hồ sơ xin xác nhận từ phía chủ đầu tư 

Ở bước này, các bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cần chuẩn bị: 

 1. 05 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở, trong đó có 01 bản của bên chuyển nhượng (nếu phải công chứng, chứng thực thì phải công chứng, chứng thực trước khi nộp cho chủ đầu tư);
 2. Bản chính hợp đồng mua bán nhà đã ký với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại; Trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ hai thì phải kèm theo bản chính hợp đồng chuyển nhượng lần trước; Trường hợp chuyển nhượng một hoặc một vài nhà ở trong tổng số nhà ở đã mua theo hợp đồng ban đầu thì phải nộp bản sao hợp đồng gốc đã được chứng thực và bản chính phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở đối với những nhà chuyển nhượng; trường hợp đã nhận bàn giao nhà ở thì phải có bản sao có chứng thực của biên bản bàn giao nhà ở;
 3. Biên lai nộp thuế chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hoặc chứng từ miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế;
 4. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu các giấy tờ của người nhận chuyển nhượng: Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị tương đương nếu là cá thể; nếu là tổ chức thì phải kèm theo quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký thành lập của tổ chức này.

Bạn có thể xem thêm về Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư gồm những gì?

Để công chứng, chứng thực hợp đồng cần chuẩn bị hồ sơ gì?

 1. 07 bản chính của văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;
 2. Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã giao kết với chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại; Trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi thì phải kèm theo bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng liền kề trước đó; Trường hợp chuyển nhượng một hoặc một vài nhà ở trong tổng số nhà ở đã mua theo hợp đồng ban đầu thì phải nộp bản sao hợp đồng gốc đã được chứng thực và bản chính phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở đối với những nhà chuyển nhượng;
 3. Nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính kèm theo để đối chiếu: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, hộ chiếu còn giá trị đối với cá nhân; nếu là tổ chức thì phải kèm theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký thành lập tổ chức đó;
 4. Cơ quan công chứng có trách nhiệm công chứng, chứng thực vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng theo thời hạn quy định của pháp luật về việc công chứng, chứng thực hồ sơ.

Thủ tục tiến hành chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ

Đối với thủ tục tiến hành chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ. Thông thường, người ta sẽ thực hiện tuần tự theo quy trình 4 bước sau đây: 

Bước 1: Lập văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ

Hai bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cùng nhau thống nhất và đi đến lập văn bản chuyển nhượng hợp đồng. Các bên có thể điều chỉnh, bổ sung các điều khoản trong hợp đồng cho phù hợp nhưng phải tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về dân sự và nhà ở.

Ngoài ra, văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư của bên chuyển nhượng không phải là công ty kinh doanh bất động sản phải được công chứng hoặc chứng thực. 

Bước 2: Thực hiện nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng

Bên nhận chuyển nhượng phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính như nộp thuế mua bán bất động sản, phí, lệ phí chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ. Nếu không thì phải cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh thuộc đối tượng được miễn thuế theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Bên nhận chuyển nhượng cần nộp hồ sơ xác nhận

Bên nhận chuyển nhượng căn hộ phải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ. 

Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, chủ đầu tư có nghĩa vụ xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ và bàn giao toàn bộ hồ sơ cho bên nhận chuyển nhượng.

Bước 4: Bên nhận chuyển nhượng nhận toàn quyền bàn giao

Kết thúc quy trình, bên nhận chuyển nhượng căn hộ nhận được giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ kết thúc.

Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ

Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ bao gồm những thông tin chính như sau:

 1. Thông tin của hai bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ. 
 2. Thông tin chi tiết của căn hộ được chuyển nhượng: Vị trí căn hộ, các thông số về diện tích, tiện ích đi kèm, tên dự án, tên chủ đầu tư dự án, giá bán ban đầu,... 
 3. Nêu rõ các giấy tờ, hồ sơ đính kèm với văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ. 
 4. Giá chuyển nhượng hợp đồng đã được hai bên thỏa thuận, thời hạn và phương thức thanh toán, bàn giao căn hộ. 
 5. Quy ước về quyền và nghĩa vụ giữa hai bên tham gia chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ, đưa ra các trường hợp, phương thức xử lý khi có vi phạm. 

Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về các hồ sơ, thủ tục pháp lý quan trọng cần lưu tâm khi thực hiện quy trình chuyển nhượng hợp đồng khi mua bán căn hộ. Hy vọng đã giải đáp được toàn bộ những thắc mắc của bạn. 

Nếu bạn đang có nhu cầu mua bán bất động sản chính chủ, an toàn, đảm bảo pháp lý thì hãy ghé thăm Landinfo - Nền tảng mua bán, cho thuê nhà đất #1 để tìm thấy những cơ hội đầu tư tốt nhất cho mình!

Các từ khóa được tìm kiếm nhiều:

 1. mua bán căn hộ quận 7
 2. mua bán căn hộ quận 2
 3. mua bán căn hộ quận 8
 4. mua bán căn hộ quận 9
 5. mua bán căn hộ quận 4


 

Chia sẽ (FB, Zalo)

Tin tức nhiều người xem

Tin tức liên quan

Nội dung
Phản hồi - Góp ý
Đăng ký dịch vụ