Vi bằng là gì? Bật mí kinh nghiệm mua bán nhà vi bằng

Ngày đăng: 02/03/2022

Nội dung

Kinh nghiệm mua nhà vi bằng là điều nhiều người quan tâm tìm hiểu khi có nhu cầu mua bán, giao dịch nhà đất thông qua văn bản vi bằng. Sau đây, hãy cùng Landinfođi vào tìm hiểu sâu vi bằng là gì, phân tích những điều cần lưu ý cũng như cẩn trọng khi mua nhà vi bằng.

Vi bằng là gì?

Trước khi tìm hiểu những kinh nghiệm mua nhà vi bằng nên nhớ, ta cần tìm hiểu định nghĩa cụ thể, đầy đủ nhất về vi bằng. Vậy vi bằng là gì và nó có giá trị như thế nào?

Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi lại những tình tiết, hành vi được sử dụng làm chứng cứ trong việc xét xử và trong các quan hệ pháp luật khác. Thừa phát lại có quyền bình luận về các sự kiện, việc làm theo yêu cầu của các bên, trừ trường hợp vi phạm các quy định liên quan đến bảo đảm an ninh, quốc phòng, bí mật đời tư, đạo đức xã hội và các trường hợp khác bị pháp luật nghiêm cấm. Sau đó, Thừa phát lại phải gửi Bộ Tư pháp thì vi bằng mới có hiệu lực.

Vi bằng chỉ ghi lại những sự kiện, hành vi mà Thừa phát lại đã trực tiếp chứng kiến; Việc ghi chép phải khách quan và trung thực. Trong trường hợp cần thiết, Thừa phát lại có quyền mời người làm chứng tham gia việc lập vi bằng.

Kinh nghiệm mua nhà vi bằng
Vi bằng là gì?

Nếu công chứng viên chỉ chứng nhận bằng văn bản về tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch ... thì lập vi bằng là việc Thừa phát lại lập văn bản ghi nhận và báo cáo các sự việc, hành vi. Vì vậy, vi bằng không thể thay thế văn bản công chứng, chứng thực và các văn bản hành chính khác.

Vi bằng có giá trị làm bằng chứng để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ án và là cơ sở để thực hiện các giao dịch hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Thẩm quyền lập vi bằng

Thẩm quyền lập vi bằng sẽ được quy định theo pháp luật hiện hành

Theo quy định của pháp luật hiện hành và chỉ thị của Bộ Tư pháp, Thừa phát lại có quyền ghi chép nhằm tường thuật, chứng minh tính xác đáng của một sự việc, hành vi dựa theo yêu cầu của đương sự, trừ các trường hợp sau:

 1. Không lập vi bằng để khẳng định quyền và lợi ích của bản thân cũng như của những người thân thích của Thừa phát lại.
 2. Không lập vi bằng về các hành vi vi phạm các quy định về an ninh, quốc phòng.
 3. Không lập vi bằng với vi phạm xâm phạm bí mật đời tư, trái đạo đức xã hội.
 4. Không lập vi bằng trong các trường hợp thuộc thẩm quyền công chứng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc thẩm quyền chứng thực của UBND các cấp. Không được sử dụng để xác nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch; không dùng xác nhận chữ ký, sao y bản chính.
 5. Không lập vi bằng đối với những sự kiện, hành vi nhằm thực hiện các giao dịch trái pháp luật của người nộp đơn yêu cầu thực hiện. Trừ trường hợp đó là những vụ việc, hành vi vi phạm pháp luật do người khác thực hiện làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp đơn. 
 6. Không được lập vi bằng ghi lại những sự kiện, hành vi mà Thừa phát lại không trực tiếp chứng kiến ​​hoặc những sự kiện, hành vi chỉ thông qua lời kể của người khác.
 7. Không được lập vi bằng đối chiếu trên sự kiện, hành vi của chấp hành viên, công chức, viên chức đang thi hành công vụ, trừ trường hợp sự việc, hành vi đó có biểu hiện trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của đương sự.
 8. Không cố ý che giấu mục đích không phù hợp trong việc mua bán nhà đất bằng hình thức lập vi bằng như một biên bản giao nhận tiền.
 9. Không vi phạm các trường hợp bị cấm khác theo quy định của pháp luật.
 10. Các “tài liệu chứng minh” kèm theo vi bằng phải do Thừa phát lại lập trong khuôn khổ và thẩm quyền lập vi bằng.

Phạm vi lập vi bằng

Thừa phát lại của các Văn phòng Thừa phát lại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh được lập vi bằng gồm những sự kiện, hành vi xảy ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh sách các Phòng Tư pháp của Thành phố được công bố trên trang của Bộ Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Giá trị pháp lý của vi bằng

Vi bằng do Thừa phát lại lập là nguồn chứng cứ để Tòa án phải xem xét khi giải quyết vụ án và là căn cứ để thực hiện các giao dịch tuân theo quy định pháp luật.

Vi bằng do Thừa phát lại lập là nguồn chứng cứ để Tòa án phải xem xét khi giải quyết vụ án và là căn cứ để thực hiện các giao dịch tuân theo quy định pháp luật.

Khi thẩm định, xem xét giá trị vi bằng, nếu xét thấy cần thiết thì Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân có quyền triệu tập Thừa phát lại để xác thực tính chính xác của vi bằng.

Theo quy định của pháp luật, văn bản vi bằng do Thừa phát lại cấp không phải là chứng thư công chứng, chứng thực và không có giá trị thay thế chứng thư công chứng, chứng thực. Vi bằng chỉ ghi lại những sự kiện, hành vi thực tế, đang diễn ra mà Thừa phát lại đã trực tiếp chứng kiến.

Thủ tục lập vi bằng

 1. Cá nhân, tổ chức muốn lập vi bằng cần trao đổi và thỏa thuận với Trưởng Văn phòng Thừa phát lại về việc lập vi bằng.
 2. Việc lập vi bằng phải do chính Thừa phát lại tự thực hiện. Thư ký nghiệp vụ của Thừa phát lại sẽ hỗ trợ Thừa phát lại soạn thảo vi bằng nhưng Thừa phát lại phải là người trực tiếp chứng kiến ​​và chịu trách nhiệm về  bản vi bằng của mình.
 3. Vi bằng chỉ được công nhận hợp pháp khi ghi nhận những sự kiện, hành vi mà Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến; việc ghi nhận của Thừa phát lại phải hoàn toàn là những ghi chép khách quan, trung thực, không mang ý kiến hay tình cảm cá nhân. 
 4. Vi bằng sẽ được lập thành 03 bản chính: Trong đó bao gồm 01 bản sao sẽ được giao cho đương sự đưa ra yêu cầu thành lập vi bằng; 01 bản gửi về Bộ Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh để đăng ký trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày cấp; 01 bản lưu tại Văn phòng Thừa phát lại nhằm làm chứng cứ đối chiếu khi cần thiết.
 5. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu đăng ký, Bộ Tư pháp tiến hành thẩm tra và đăng ký vào sổ đăng ký vi bằng. Vi bằng sẽ được coi là hợp lệ và có giá trị pháp lý khi đã được đăng ký với Sở Tư pháp.
 6. Việc cấp bản sao của vi bằng phải do văn phòng Thừa phát lại - nơi lưu trữ vi bằng thực hiện. Tất cả những bản sao vi bằng nếu không được cấp phát bởi Thừa phát lại thì không có giá trị pháp lý.

Thị trường mua bán nhà đất ở Hà Nội và cả nhà đất ở TPHCM, việc giao dịch nhà đất vi bằng hầu như rất khó kiểm soát. Bởi lẽ, nó mang đến khá nhiều rủi ro về tranh chấp, thu hồi đất sau này nên phải thật cẩn thận trước khi mua.

Phân biệt vi bằng với văn bản công chứng

 

Vi bằng

Văn bản công chứng

Cơ quan tạo lập

Được lập bởi văn phòng Thừa phát lại tại địa phương nơi xảy ra sự việc, hành vi cần lập vi bằng

Được tạo lập tại các văn phòng công chứng nơi đã được Nhà nước cấp giấy phép hoạt động

Nội dung thể hiện

Ghi nhận các sự kiện và hành vi theo yêu cầu của người cần lập vi bằng.

Coi trọng tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng và các giao dịch dân sự khác bằng văn bản, tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của việc dịch các văn bản, tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt đều phải được xác thực theo quy định của pháp luật hoặc các đương sự tự nguyện yêu cầu công chứng. 

Giá trị pháp lý

Vi bằng là nguồn chứng cứ để chứng minh những tình tiết, hành vi đã thực sự diễn ra nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đương sự yêu cầu lập vi bằng, giải quyết các yêu cầu được bồi thường trước Tòa án và trong các mối quan hệ pháp luật khác.

Hợp đồng, giao dịch đã công chứng được xác thực giá trị và tính hợp pháp. Các bên đương sự không cần phải chứng minh những tình tiết, sự kiện của hợp đồng, giao dịch đã được công chứng, trừ các trường hợp bị Tòa án tuyên bố không có hiệu lực. Bản dịch, hợp đồng được công chứng sẽ có giá trị sử dụng tương đương với bản gốc.

Hiệu lực 

Vi bằng được coi là hợp lệ khi được đăng ký thành công với Sở Tư pháp.

Văn bản công chứng có hiệu lực từ đúng ngày được công chứng và cần có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (ký tên, đóng dấu). Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị ràng buộc đối với các bên liên quan; nếu bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia sẽ có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ những trường hợp các bên trong hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.

Nhà vi bằng là gì?

Nhà vi bằng là thuật ngữ dùng để chỉ loại hình nhà được mua bán qua tờ kê khai có tên gọi là vi bằng. Trong nội dung của vi bằng sẽ tường thuật hành vi trao đổi tiền bạc và giấy tờ của hai bên đương sự.

Nhà vi bằng là thuật ngữ dùng để chỉ loại hình nhà được mua bán qua tờ kê khai có tên gọi là vi bằng

Điều cần lưu ý là vi bằng tuyệt đối không phải là văn bản có khả năng chứng thực việc mua bán tài sản, kể cả mua bán nhà, đất. Đây chỉ là bằng chứng cho thấy có một thỏa thuận, giao dịch giữa hai bên, không nhất thiết là cơ sở để sang tên chính chủ cho người mua.

Chính vì vậy, nếu bạn đang có ý định mua nhà vi bằng, hãy cân nhắc thật kỹ vì rất dễ rơi vào những rắc rối, hệ lụy sau này. Xét trên phương diện pháp lý, vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi lại những tình tiết, hành vi. Vi bằng chỉ được sử dụng làm chứng cứ trong việc xét xử và trong các quan hệ pháp luật khác.

Đặc điểm nhận dạng nhà đất vi bằng là gì?

Như vậy, dễ thấy, vi bằng không phải là loại giấy tờ có giá trị chứng minh, xác lập các hoạt động mua bán mà chỉ được dùng như chứng cứ khi hai bên xảy ra tranh chấp.

Kinh nghiệm mua nhà vi bằng cho thấy: Nhà đất vi bằng có đặc điểm là giá rất rẻ so với thị trường, đánh vào tâm lý của người mua. Tuy nhiên, khi người mua yêu cầu người bán đưa ra Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người bán lại không cung cấp được. Ngoài ra, khi mua bán nhà đất vi bằng, hai bên không lập hợp đồng giao dịch, chỉ lập văn bản vi bằng và cũng không thể đưa ra sang tên, công chứng.

Chính vì vậy, việc mua nhà đất vi bằng không phải là một lựa chọn tối ưu và an toàn, đặc biệt còn khá nguy hiểm trong trường hợp hai bên mua bán không quen biết và không hiểu rõ về nhau. Người mua nhà đất vi bằng có khả năng sẽ trở thành nạn nhân của sự lừa đảo.

Xem thêm: Thủ tục mua bán nhà đất

Quy trình và thủ tục lập vi bằng khi mua nhà như thế nào?

Trong phần này, chúng tôi sẽ đưa ra các kinh nghiệm chi tiết hơn về quy trình và thủ tục lập vi bằng khi mua nhà gồm:

 1. Quy trình tạo lập vi bằng
 2. Thủ tục và trình tự tạo lập vi bằng tại văn phòng Thừa phát lại

Cụ thể như sau:

Quy trình tạo lập vi bằng gồm những gì? Công chứng vi bằng ở đâu?

Việc lập vi bằng phải do Thừa phát lại tự thực hiện. Thư ký nghiệp vụ của Thừa phát lại có thể giúp Thừa phát lại lập vi bằng nhưng Thừa phát lại phải chịu trách nhiệm về hành vi do mình thực hiện. Vi bằng chỉ ghi lại những sự kiện, hành vi mà Thừa phát lại đã trực tiếp chứng kiến; Việc ghi chép phải khách quan và trung thực.

Trong trường hợp cần thiết, Thừa phát lại có quyền mời người làm chứng tham gia việc lập vi bằng.

Vi bằng được lập thành 03 bản chính: 01 bản sao giao cho người đề nghị cấp vi bằng; 01 bản gửi Bộ Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh để đăng ký trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp; 01 bản được lưu trữ tại Văn phòng Thừa phát lại theo quy định của pháp luật về hệ thống lưu trữ hồ sơ hành vi công chứng.

Trong thời hạn tối đa là 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đăng ký, Bộ Tư pháp phải vào sổ đăng ký vi bằng Thừa phát lại. Bộ Tư pháp có quyền từ chối đăng ký nếu xét thấy việc đăng ký cấp vi bằng không đúng thẩm quyền, không thuộc phạm vi đề nghị đăng ký hoặc nộp hồ sơ đăng ký không đúng thời hạn theo quy định. Việc từ chối phải được thông báo ngay lập tức bằng văn bản cho văn phòng Thừa phát lại và người nộp đơn yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do từ chối đăng ký. Hay nói cách khác, việc công chứng vi bằng phải được thực hiện tại văn phòng Thừa phát lại.

Lưu ý rằng, vi bằng sẽ được coi là hợp lệ khi được đăng ký với Bộ Tư pháp thành công.

Xem thêm: Vay mua nhà trả góp

Nhà vi bằng là gì? Chia sẻ kinh nghiệm có nên mua nhà vi bằng hay không?
Quy trình tạo lập vi bằng gồm những gì?

Thủ tục và trình tự tạo lập vi bằng tại văn phòng Thừa phát lại gồm những gì?

Thủ tục và trình tự tạo lập vi bằng tại văn phòng Thừa phát lại bao gồm:

 1. Bước 1: Người cần lập vi bằng đến văn phòng thừa phát lại để yêu cầu lập vi bằng
 2. Bước 2: Ký thỏa thuận thành lập vi bằng
 3. Bước 3: Văn phòng Thừa phát lại tiến hành tạo lập vi bằng
 4. Bước 4: Thanh lý thỏa thuận sau khi đã hoàn tất việc lập vi bằng

Cụ thể các bước theo kinh nghiệm mua nhà vi bằng như sau:

Bước 1: Người cần lập vi bằng đến văn phòng thừa phát lại để yêu cầu lập vi bằng

Thừa phát lại (hoặc thư ký nghiệp vụ) có thể tiếp nhận nhu cầu của khách hàng, nhưng thừa phát lại phải chịu trách nhiệm về nội dung trong văn bản vi bằng mà mình tạo lập.

Người muốn làm vi bằng sẽ điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn xin cấp vi bằng. Văn phòng Thừa phát lại sẽ thẩm định tính hợp pháp của hồ sơ xin cấp vi bằng và thực hiện yêu cầu nếu đủ điều kiện.

Bước 2: Ký thỏa thuận thành lập vi bằng

Khách hàng sẽ ký thỏa thuận thành lập vi bằng theo mẫu Thừa phát lại quy định, đảm bảo các nội dung sau:

 1. Nội dung thành lập văn bản vi bằng
 2. Địa điểm và thời gian tạo lập vi bằng
 3. Mức phí lập vi bằng theo quy định của văn phòng Thừa phát lại
 4. Thỏa thuận hoặc những yêu cầu khác nếu có.

Ở bước này, kinh nghiệm mua nhà vi bằng cho thấy, người yêu cầu lập vi bằng cũng sẽ tiến hành giao nộp chi phí lập vi bằng cho văn phòng Thừa phát lại.

Bước 3: Văn phòng Thừa phát lại tiến hành tạo lập vi bằng

Thừa phát lại có quyền yêu cầu người làm chứng tham gia việc lập vi bằng nếu xét thấy cần thiết. Thừa phát lại sẽ ghi lại những sự việc mình chứng kiến ​​một cách khách quan, trung thực.

Sau đây là những nội dung chính được thể hiện trong vi bằng cũng như phương thức trình bày:

 1. Tên, địa chỉ văn phòng Thừa phát lại; Họ, tên Thừa phát lại trực tiếp tạo lập vi bằng
 2. Địa điểm, thời gian tạo lập vi bằng
 3. Những người tham gia khác trong quá trình lập vi bằng (đây sẽ là những người làm chứng khi cần thiết)
 4. Họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu thành lập vi bằng và nội dung yêu cầu ghi nhận trong văn bản vi bằng
 5. Nội dung về sự kiện cụ thể, hành vi được ghi nhận lại một cách trực quan bởi cơ quan Thừa phát lại
 6. Sự bảo đảm của Thừa phát lại về tính trung thực, khách quan của văn bản vi bằng.
 7. Chữ ký của Thừa phát lại bằng và đóng dấu của Văn phòng Thừa phát lại, chữ ký của những người tham gia, người chứng kiến ​​(nếu có) và có thể bao gồm cả chữ ký của những người có hành vi bị lập vi bằng.

Bước 4: Thanh lý thỏa thuận sau khi đã hoàn tất việc lập vi bằng

Trước khi bàn giao vi bằng, Thừa phát lại (hoặc Thư ký nghiệp vụ) yêu cầu khách hàng ký vào sổ bàn giao và thanh lý vi bằng. Thừa phát lại giao cho khách hàng 1 bản chính của vi bằng.

Xem thêm: Xem tuổi mua nhà

Lập vi bằng ở đâu?

Vi bằng phải được tạo lập tại Văn phòng Thừa phát lại nơi diễn ra việc giao dịch, trao đổi nhà đất giữa các bên. Vì theo quy định, văn phòng Thừa phát lại chỉ có năng lực tạo lập vi bằng đối với những hành vi và sự kiện nào diễn ra tại địa bàn tỉnh hoặc thành phố nơi đặt trụ sở Văn phòng.

Chi phí lập vi bằng bao nhiêu?

Theo kinh nghiệm mua nhà vi bằng, chi phí lập vi bằng sẽ được áp dụng theo phương pháp tính theo giá trị tài sản và gắn với quá trình thực hiện tương tự như thủ tục công chứng nhưng tùy thuộc vào thuộc tính của tài sản, độ phức tạp của hồ sơ cần chuẩn bị. Chi phí này có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá đã chỉ định.

Thời gian và công sức mà Thừa phát lại bỏ ra để lập vi bằng 10 trang sẽ khác với vi bằng vài trăm trang. Mặt khác, một số loại vi bằng cụ thể (hoặc theo yêu cầu của khách hàng) yêu cầu sử dụng các biện pháp nghiệp vụ riêng biệt như quay hình, đo đạc,... sẽ tương ứng với những mức chi phí khác nhau.

Các khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình thực hiện vi bằng: Các khoản chi phí phát sinh trong quá trình làm vi bằng chủ yếu đến từ các yếu tố như chi phí đi lại, chi phí trả cho người làm chứng, nộp phí cho nhà nước (nếu cần thu thập thông tin)…

Nhà vi bằng là gì? Chia sẻ kinh nghiệm có nên mua nhà vi bằng hay không?
Chi phí lập vi bằng bao nhiêu?

Có nên mua nhà vi bằng không? Có an toàn không?

Dựa trên kinh nghiệm mua nhà vi bằng và các trường hợp thực tế, việc mua bán nhà thông qua vi bằng hiện để lại hậu quả là nhiều kẽ hở về pháp lý. Đã có rất nhiều trường hợp phản ánh các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến hàng tỷ đồng.

Việc mua bán nhà đất qua ngân hàng vô cùng rủi ro vì được thực hiện nhiều lần, qua nhiều người, chuyển nhượng hồ sơ, giấy tờ không đầy đủ tính pháp lý, không đúng quy định. Nguy hiểm hơn, có những chủ sở hữu vẫn quyết định chuyển nhượng nhà, đất trong khi tài sản đang thế chấp ngân hàng, cầm cố, chuyển nhượng cho người khác (đã sang tay). Điều này làm phát sinh tranh chấp, gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai của các cơ quan chức năng.

Kinh nghiệm mua nhà vi bằng cho thấy, việc mua nhà vi bằng là KHÔNG NÊN vì người mua sẽ không có quyền sử dụng đất, và quyền này vẫn thuộc về người bán. Ngoài ra, giao dịch mua nhà thông qua vi bằng có thể vị vô hiệu vì không tuân thủ theo các quy định về hình thức giao dịch của Pháp luật:

 1. Mua nhà đất vi bằng có thể trở thành giao dịch dân sự vô hiệu. Giao dịch dân sự vô hiệu có nghĩa là không làm nên những phát sinh, sửa đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.
 2. Khi giao dịch dân sự bị vô hiệu thì tất cả các bên có liên quan đều khôi phục lại tình trạng ban đầu và có trách nhiệm hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.
 3. Trong trường hợp không thể hoàn trả bằng hiện vật thì sẽ hoàn lại giá trị bằng tiền.
 4. Việc giải quyết hậu quả của việc dàn xếp dân sự vô hiệu liên quan đến quyền nhân thân được Bộ luật Dân sự và các luật khác có liên quan quy định.

Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng mua nhà bằng vi bằng như thế nào?

Những trường hợp mà theo kinh nghiệm mua bán nhà đất vi bằng của chúng tôi nhận được bao gồm:

 1. Trường hợp nào giao dịch mua nhà đất vi bằng được công nhận?
 2. Thời hiệu giải quyết những tranh chấp khi mua bán nhà đất vi bằng là bao lâu?

Để trả lời các câu hỏi này, mời bạn theo dõi nội dung dưới đây!

Nhà vi bằng là gì? Chia sẻ kinh nghiệm có nên mua nhà vi bằng hay không?
Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng mua nhà bằng vi bằng như thế nào?

Trường hợp nào giao dịch mua nhà đất vi bằng được công nhận?

Theo kinh nghiệm mua nhà vi bằng, Tòa án sẽ đưa ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch mua nhà đất vi bằng khi:

 1. Một bên hoặc các bên có yêu cầu công nhận hiệu lực giao dịch;
 2. Việc mua bán nhà qua vi bằng được lập thành văn bản. Tuy nhiên chỉ vi phạm quy định về việc công chứng bắt buộc đối với hợp đồng mua bán;
 3. Hai bên, hoặc một bên đối với bên còn lại đã hoàn thành ít nhất 2/3 nghĩa vụ của giao dịch theo yêu cầu.

Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực và giao dịch được công nhận tính hiệu lực về pháp lý.

Thời hiệu giải quyết những tranh chấp khi mua bán nhà đất vi bằng là bao lâu?

Thời hiệu mà hai bên có thể yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu khi có tranh chấp xảy ra là 02 năm kể từ ngày giao dịch dân sự được xác lập. Nếu trong suốt thời hạn quy định như trên mà Tòa án không nhận được yêu cầu từ một trong hai bên thì giao dịch dân sự đó có hiệu lực.

Như vậy, dựa trên kinh nghiệm mua nhà vi bằng, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước hành vi lừa đảo mua nhà không có giấy phép, người mua nhà có thể khởi kiện theo thủ tục dân sự như sau:

 1. Bên mua khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm về mặt hình thức tại Tòa án nhân dân cấp huyện.
 2. Tài liệu, chứng cứ cho thấy quyền và lợi ích bị xâm phạm phải được nộp cùng với đơn khởi kiện.
 3. Trước tiên, tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua các thủ tục sơ thẩm do Tòa án thực hiện
 4. Trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết theo thủ tục sơ thẩm thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo thủ tục kháng nghị, phúc thẩm.

Những câu hỏi thường gặp khi mua nhà vi bằng là gì?

Có lẽ phần thông tin bên trên đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về khái niệm vi bằng. Tiếp theo, ở phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những câu hỏi thường gặp khi mua nhà vi bằng là gì và đưa ra câu trả lời xác đáng, cụ thể nhất: 

Thừa phát lại là gì?

Thừa phát lại là người được nhà nước bổ nhiệm thực hiện một số công việc về thi hành án dân sự, dịch vụ văn bản, lập vi bằng và các công việc khác tuân theo quy định của pháp luật đang có giá trị hiện hành. 

Vì vậy, một mặt Thừa phát lại không phải là công chức, không phải là người khoác áo của nhà nước, mặt khác Thừa phát lại được nhà nước lựa chọn theo những tiêu chuẩn khắt khe và bổ nhiệm làm công việc thuộc thẩm quyền của mình. Khi thực hiện các nhiệm vụ này, Thừa phát lại được giao quyền thực hiện quyền lực của nhà nước.

Thừa phát lại có công dụng gì?

 1. Thực hiện việc tống đạt theo yêu cầu của Tòa án, Cơ quan xét xử dân sự.
 2. Lập vi bằng theo mong muốn của cá nhân, tổ chức, đoàn thể.
 3. Kiểm tra các điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự.
 4. Trực tiếp tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự.

Thừa phát lại không có thẩm quyền làm những việc gì?

 1. Không tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của Thừa phát lại, trừ những trường hợp được pháp luật cho phép.
 2. Không được đòi hỏi những lợi ích vật chất ngoài chi phí đã được ghi nhận trong hợp đồng.
 3. Không được nhận thực hiện những văn bản vi bằng liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người thân thích của mình.
 4. Các công việc không tuân theo và không phù hợp với quy định của pháp luật.

Những trường hợp nào có thể yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng?

 1. Xác nhận tình trạng nhà ở liền kề trước khi xây dựng công trình;
 2. Xác nhận tình hình của nhà trước khi cho thuê nhà;
 3. Xác nhận hiện trạng nhà khi mua nhà;
 4. Xác nhận tình trạng trong trường hợp nhà, đất của đương sự bị lấn chiếm;
 5. Xác nhận việc chiếm giữ nhà, văn phòng và các tài sản khác bất hợp pháp;
 6. Xác nhận tình trạng của tài sản trước khi ly hôn, thừa kế;
 7. Xác nhận sản phẩm giả mạo được bày bán trong các cơ sở thương mại và thương mại;
 8. Xác nhận tình trạng giao hàng kém chất lượng;
 9. Xác nhận những hoạt động cạnh tranh không lành mạnh;
 10. Xác nhận việc tổ chức cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông;
 11. Xác nhận mức độ ô nhiễm;
 12. Xác nhận việc thi công công trình chậm tiến độ;
 13. Xác nhận tình trạng công việc nghiệm thu;
 14. Xác nhận các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình như: đưa thông tin sai sự thật; đưa thông tin mà không được phép của người có thẩm quyền; vu khống…
 15. Chứng thực các giao dịch không thuộc thẩm quyền công chứng của cơ quan công chứng theo quy định của pháp luật; những việc không nằm trong thẩm quyền của UBND các cấp;
 16. Xác nhận các tình trạng gây ảnh hưởng tới cá nhân, tổ chức do người khác gây ra;
 17. Xác nhận việc từ chối thực hiện công việc của cá nhân, tổ chức mà theo quy định của pháp luật, cá nhân, tổ chức này phải thực hiện;
 18. Xác nhận các tình tiết pháp lý khác do pháp luật quy định.

Vi bằng do Thừa phát lại lập có giá trị pháp lý như thế nào?

Vi bằng do Thừa phát lại lập có giá trị là chứng cứ mà Tòa án phải xem xét khi giải quyết vụ án hoặc là căn cứ để thực hiện các giao dịch khác tuân theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nào Sở Tư pháp có quyền từ chối đăng ký vi bằng do Thừa phát lại lập?

Sở Tư pháp có quyền từ chối đăng ký về vi bằng của Thừa phát lại nếu xét thấy hành vi vi phạm nằm ngoài thẩm quyền, không thuộc phạm vi của giấy phép hoặc nộp hồ sơ không kịp thời theo quy định. Việc từ chối của Bộ Tư pháp phải được thông báo bằng văn bản cho Văn phòng Thừa phát lại và người nộp đơn, trong đó phải được trình bày rõ lý do từ chối đăng ký.

Vi bằng bị từ chối đăng ký tại Bộ Tư pháp không có giá trị bằng chứng mà Tòa án phải xem xét khi quyết định vụ việc; không phải là căn cứ để thực hiện các giao dịch tuân theo quy định của pháp luật.

Nhà vi bằng có làm sổ được không?

Theo quy định pháp luật, người làm thủ tục xin được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải chuẩn bị một bộ hồ sơ để nộp đến cơ quan có thẩm quyền (có thể nộp hồ sơ tại UBND cấp xã hoặc tại văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện).

Làm sổ cho nhà vi bằng

Bộ hồ sơ cơ bản bao gồm: Đơn đăng ký theo mẫu số 04a/ĐK, chứng từ chứng minh về nghĩa vụ tài chính (nếu có) và các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất đai theo quy định tại Điều khoản 100 của Bộ Luật Đất đai và Điều 18 theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Trong đó, các giấy tờ được sử dụng nhằm chứng minh quyền hạn sử dụng đất thường là các giấy tờ do cơ quan nhà nước cấp (bao gồm quyết định giao đất, cho thuê đất, quyết định giải quyết tranh chấp….), các giấy tờ chứng minh giao dịch (giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho…)… và đặc biệt các loại giấy tờ yêu cầu này không bao gồm văn bản vi bằng.

Như vậy, nhà vi bằng KHÔNG THỂ làm sổ, vì theo quy định tại điều khoản này thì vi bằng không được thừa nhận là một trong các giấy tờ để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Giá trị pháp lý của nhà vi bằng là gì? Có được sử dụng để vay thế chấp không? 

Căn cứ quy định về việc vay thế chấp, cầm cố bất động sản, bảo lãnh vay vốn ngân hàng thì tài sản cầm cố đối với tổ chức cho vay tín dụng bao gồm:

 1. Tài sản thế chấp vay vốn của Tổ chức cho vay tín dụng là bất động sản có khả năng chuyển nhượng, mua bán được một cách dễ dàng, cụ thể là:
  • a) Nhà ở và công trình xây dựng gắn liền với đất, bao gồm cả tài sản là nhà ở và công trình xây dựng liền kề.
  • b) Đối với bất động sản có tham gia bảo hiểm, giá trị của hợp đồng bảo hiểm cũng được coi như một phần tài sản thế chấp.
  • c) Các cơ sở sản xuất, thương mại như nhà máy, khách sạn, cửa hàng, nhà kho,... và các dụng cụ, máy móc, thiết bị gắn liền. 
  • d) Các tài sản khác đúng với quy định của pháp luật.
 2. Quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật về đất đai.
 3. Hoa lợi, lợi tức và các quyền phát sinh khác từ bất động sản được thế chấp thuộc tài sản thế chấp hay không là do các bên thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Căn cứ vào các quy định trên, câu trả lời cho câu hỏi “Nhà vi bằng có vay vốn được không?” hay “Giá trị vay vốn của nhà vi bằng là gì?” đã được trả lời. 

Có thể thấy, việc công chứng vi bằng không được coi như một loại tài sản thế chấp dựa trên quan điểm pháp luật hiện hành. Công chứng vi bằng chỉ là một văn bản có giá trị chứng cứ giúp bảo vệ quyền lợi của các đương sự trước pháp luật. 

Vi bằng sẽ không có giá trị về mặt pháp lý để được coi là tài sản thế chấp. Vì vậy, không thể sử dụng vi bằng công chứng để làm tài sản thế chấp vay ngân hàng được.

Có nên mua nhà vi bằng không?

Hiện tượng mua nhà qua vi bằng đang phát triển mạnh trong thời gian gần đây. Khi bạn search từ khóa “mua nhà vi bằng” trên Google sẽ có khoảng 232.000.000 kết quả sau 0,38 giây.

Những thông tin trên đủ cho thấy những kẻ lừa đảo đã lợi dụng cơ quan Thừa phát lại cũng như việc lập vi bằng để trục lợi ngày càng nhiều dù không có quyền sở hữu cũng như hoàn toàn nắm giữ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu ngôi nhà mà họ đăng bán.

Thông thường, nhà vi bằng là những căn nhà được mua bán dưới hình thức “ba chung” (có chung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chung giấy phép xây dựng, và cũng cùng chung số nhà). Đồng thời, hình thức mua nhà này được thực hiện lặp đi lặp lại, được nhiều người truyền tay nhau bằng các loại giấy tờ không đúng quy định, không đủ cơ sở pháp lý.

Theo quy định của pháp luật, việc mua bán nhà đất phải có hợp đồng chứng thực ở văn phòng công chứng. Vì vậy, việc mua nhà bằng cách lập vi bằng được cho là không có giá trị pháp lý vì đã không tuân thủ các quy định của pháp luật.

Đất vi bằng có xây nhà được không?

Về quy định, các lô đất được giao dịch thông qua vi bằng không có tính ràng buộc về mặt giấy tờ nhưng có nguy cơ xảy ra kiện tụng với chủ cũ hoặc bên thứ ba. 

Ví dụ, nếu bên A mua đất của bên B thông qua vi bằng và đang thực hiện xây nhà nhưng trong quá trình đó lại xuất hiện một người khác cũng có vi bằng mua đất của bên B. Lúc đó ngôi nhà đang xây dựng thì sẽ bị đình chỉ thi công. Trong trường hợp đã xây dựng xong thì kết quả xấu nhất sau khi tranh chấp là người chủ mới có thể phải phá bỏ công trình kiến ​​trúc để trả lại đất.

Trên đây là toàn bộ nội dung xoay quanh chủ đề “Nhà vi bằng là gì?” cũng như các quy định xoay quanh việc mua bán nhà vi bằng, tính pháp lý và những rủi ro khi mua bán loại hình nhà ở này. Hy vọng đã cung cấp đến bạn những thông tin thực sự hữu ích. 

Trên đây là tất cả những thông tin xoay quanh kinh nghiệm mua nhà vi bằng mà Landinfomuốn chia sẻ đến bạn. Nếu bạn đang có nhu cầu đầu tư, mua bán nhà đất hay mua bán căn hộ một cách an toàn, hoàn toàn minh bạch, đảm bảo về giấy tờ và pháp lý thì đừng ngần ngại lựa chọn Landinfo.com.vn- Kênh mua bán bất động sản chính chủ.

Ngoài ra, tại Landinfocòn có dịch vụ đăng tin bán nhà cực kỳ rõ ràng, minh bạch.

Chia sẽ (FB, Zalo)

Tin tức nhiều người xem

Tin tức liên quan

Nội dung
Phản hồi - Góp ý
Đăng ký dịch vụ