Tình trạng đẩy giá đất tăng cao: UBND tỉnh Long An phải ra văn bản ngăn chặn

Ngày đăng: 24/11/2022

Nội dung

UBND tỉnh Long An yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật.

Tình trạng đẩy giá đất tăng cao: UBND tỉnh Long An phải ra văn bản ngăn chặn
Tình trạng đẩy giá đất tăng cao: UBND tỉnh Long An phải ra văn bản ngăn chặn

Mới đây, UBND tỉnh Long An đã có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành liên quan và các địa phương tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất để đảm bảo tốt công tác quản lý nhà nước về giá đất, hạn chế tình trạng sốt đất trên địa bàn, ảnh hưởng đến công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương công bố thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định; có biện pháp quản lý sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, không để các đối tượng đầu cơ lợi dụng lạm phát giá để đẩy giá đất đai, tài sản nhằm trục lợi bất chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về đất đai, dự án bất động sản, xử lý nghiêm các hành vi không sử dụng đất, sử dụng đất chậm chương trình đầu tư theo quy định của pháp luật.

Trong đó, công tác chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa trên địa bàn tỉnh được đặc biệt chú trọng. Tăng cường công tác xác định giá đất để bảo đảm giá đất đáp ứng nghĩa vụ tài chính, bồi thường phù hợp với sự chuyển giá đất thực tế của thị trường trong điều kiện bình thường, không để xảy ra sốt đất.

Bộ Xây dựng đề xuất giải pháp minh bạch hóa hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án BĐS, nhất là mua bán căn hộ hình thành trong tương lai, đảm bảo hoạt động BĐS, việc thanh lý các dự án mua bán nhà đất phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng BĐS .

Thực hiện các chính sách, giải pháp điều tiết, ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, chấn chỉnh, kiểm soát có hiệu quả hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh đảm bảo hoạt động này thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản, dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính thực hiện tốt chức năng là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định giá đất, bảng giá đất tỉnh, thực hiện thẩm định hồ sơ xây dựng giá đất, xác định giá khởi điểm đấu giá bất động sản, đặc biệt là tài sản công mà bảo đảm tuân thủ nguyên tắc xác định giá đất theo quy định của pháp luật hiện hành. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan quản lý, kiểm soát việc tăng giá đất đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, không để ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đầu tư bất động sản trên địa bàn.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý giá đất trên địa bàn, đảm bảo giá đất cụ thể khi xác định, phê duyệt phản ánh trung thực tình hình giá đất tại địa phương, làm cơ sở cho việc xây dựng, điều chỉnh giá đất; điều tra để tránh tình trạng đẩy giá đất lên cao bất hợp lý. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7123/UBND-KTTC ngày 26/11/2020 về việc tập trung có hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng và san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

Xử lý hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất khi có nhu cầu, không để xảy ra tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa có yêu cầu thực tế, tách thửa chuyển nhượng và thực hiện nghĩa vụ cấp vốn tại chỗ... nhằm kiểm soát giao dịch ảo, thổi phồng giá đất, giá bất động sản. Đồng thời, quản lý chặt chẽ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật đất đai về tách thửa.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu quản lý chặt chẽ các hành vi không sử dụng đất, sử dụng đất chậm tiến độ đầu tư theo quy định của pháp luật. Giao UBND cấp xã kiểm tra, xác nhận điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đặc biệt đối với người nhận chuyển nhượng ngoài tỉnh.

Cùng Landinfo.com.vn tìm hiểu nhiều thông tin mới nhất về mua bán nhà đất, mua bán căn hộ và thị trường bất động sản nhé!

Chia sẽ (FB, Zalo)

Tin tức nhiều người xem

Tin tức liên quan

Nội dung
Phản hồi - Góp ý
Đăng ký dịch vụ