Đề xuất tiếp tục giảm 30% tiền thuê đất

Ngày đăng: 25/01/2023

Nội dung

Bộ Tài chính đề xuất, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân thuê đất trực tiếp của Nhà nước được giảm 30% số tiền thuê đất, thuê mặt nước vào năm 2023. Tiền thuê đất, thuê mặt nước, trong đó có đơn đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023 theo biểu mẫu và một số điều liên quan.

Bộ Tài chính tham khảo dự án quyết định của Thủ tướng về việc giảm giá thuê mặt đất và nước vào năm 2023. Theo Bộ này, hiện đang như các ngành công nghiệp như bất động sản, mỏ, nông nghiệp ... nhiều khó khăn, bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi người Nga -Ukraine xung đột, thắt chặt tín dụng, tăng chi phí tiếp cận tài chính ... sản xuất và các hoạt động thương mại.

Vì vậy, để có thêm nguồn lực giúp doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định tiếp tục thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất như đã thực hiện trong thời gian qua. trường hợp. thực hiện trong những năm gần đây. Như vậy, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân thuê đất trực tiếp của Nhà nước sẽ được giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp trong năm 2023.

Đề xuất tiếp tục giảm 30% tiền thuê đất
Đề xuất tiếp tục giảm 30% tiền thuê đất

Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định hoặc/và giảm tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thuê mặt nước thì giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước Tiền thuê đất phải tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước (nếu có) sau khi đã giảm trừ theo quy định. pháp luật.

Để đơn giản hóa thủ tục hành chính và thiết thực của tổ chức thực hiện, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ Hồ sơ chỉ có 2 loại hồ sơ. Đồng thời, với quy định hiện hành, người nộp thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp nên người thuê đất khi được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin. và đề xuất giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của bạn. Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước như sau:

Một yêu cầu bằng văn bản để giảm giá thuê đất và cư dân ở vùng đất và cư dân 2023, được thực hiện theo mẫu đơn; Quyết định cho thuê đất, cho thuê bề mặt của nước hoặc hợp đồng thuê đất, cho thuê mặt nước hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các hàng hóa đất khác gắn liền với một tổ chức nhà nước có thẩm quyền (sao chép).

Chúng tôi biết rằng nhờ kết quả thực hiện các chương trình hỗ trợ và phục hồi để phát triển kinh tế xã hội trong 11 tháng năm 2022, Bộ Tài chính miễn trừ, giảm và thuế gia hạn, lệ phí và phí khoảng 47,8 tỷ VND. ..


 

 

Chia sẽ (FB, Zalo)

Tin tức nhiều người xem

Tin tức liên quan

Nội dung
Phản hồi - Góp ý
Đăng ký dịch vụ